ParseToFunction Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ParseToFunction( <Functie>, <String> )
Verwerkt een string en slaat het resultaat op als een functie f, die je als een vrije functie moet definiëren voor je het commando gebruikt.
Voorbeeld: Definieer f(x) = 3x² + 2 en tekst1 = "f(x) = 3x + 1". ParseToFunction(f, tekst1) geeft f(x) = 3x + 1.
Nota: Zie ook het commando ParseToNumber.
© 2021 International GeoGebra Institute