Inzoomen Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Inzoomen( <Schaalfactor> )
Zoomt in op het Tekenvenster met een gegeven factor t.o.v. het huidige beeld. Het centrum van het beeld wordt gebruikt als zoomcentrum bij het inzoomen.
Voorbeeld:
Inzoomen(1) doet niets
Inzoomen(2) zoomt in
Inzoomen(0.5) is equivalent met Uitzoomen(2), m.a.w. het zoomt uit.
Inzoomen( <Schaalfactor>, <Centrum> )
Zoomt in op het Tekenvenster met een gegeven factor t.o.v. het huidige beeld. De tweede parameter bepaalt het zoomcentrum.
Voorbeeld:
Inzoomen(2, (0, 0))
Inzoomen( <Min x>, <Min y>, <Max x>, <Max y> )
Zoomt het tekenvenster tot de rechthoek, bepaald door de hoekpunten (Min x, Min y), (Max x, Max y).
Voorbeeld:
Inzoomen(0, 1, 5, 6)
Nota: Wanneer een van deze parameters afhankelijk zijn, wordt ook het venster dynamisch.
Voorbeeld:
Wanneer a een schuifknop is maakt, Inzoomen(-a, -a, a, a) het zoomen afhankelijk van de schuifknop a.
Nota:
© 2021 International GeoGebra Institute