ParseToNumber Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ParseToNumber( <Getal>, <String> )
Ontleedt de string en wijst het resultaat toe aan een getal a, dat vooraf moet gedefinieerd zijn als een vrij object voor het commando wordt gebruikt.
Voorbeeld: a = 3 is een getal en tekst1 = "6". ParseToNumber(a, tekstt1) geeft als resultaat a = 6.
© 2021 International GeoGebra Institute