Min Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Min[ <Lijst> ]
Geeft het minimum van de getallen in een lijst.
Voorbeeld: Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] geeft -23.
Nota: Wanneer de lijst andere objecten bevat dan getallen, dan vergelijkt het commando de getallen die bij de objecten horen. Voor een lijst met lijnstukken geeft het commando Min[ <Lijst> ] het tlijnstuk met de kleinste lengte.
Min[ <Interval> ]
Geeft de ondergrens van het interval.
Voorbeeld: Min[2 < x < 3] geeft 2 .
Nota: Open en gesloten intervallen worden op dezelfde manier behandeld.
Min[ <Getal>, <Getal> ]
Geeft het kleinste van de twee getallen.
Voorbeeld: Min[12, 15] geeft 12.
Min[ <Functie>, <Start x-Waarde>, <Eind x-Waarde> ]
Berekent (numeriek) het minimum van de functie over het gegeven interval. De functie moet continu zijn en slechts één minimumwaarde hebben binnen het interval.
Voorbeeld: Min[ x^3 + 2x^2 - 1, -2, 0] geeft het punt (0, -1).

CAS venster

Min[ <Lijst> ]
Geeft het minimum van de getallen in een lijst.
Voorbeeld: Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] geeft -23.
Min[ <Getal>, <Getal> ]
Geeft het kleinste van de twee getallen.
Voorbeeld: Min[12, 15] geeft 12.
Nota: Zie ook de commando's Max en Extrema en de knop Functie onderzoeker.
© 2021 International GeoGebra Institute