Min Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Min[ <Lijst> ]
Geeft het minimum van de getallen in een lijst.
Sjabloon:Example
Sjabloon:Note
Min[ <Interval> ]
Geeft de ondergrens van het interval.
Sjabloon:Example
Sjabloon:Note
Min[ <Getal>, <Getal> ]
Geeft het kleinste van de twee getallen.
Sjabloon:Example
Min[ <Functie>, <Start x-Waarde>, <Eind x-Waarde> ]
Berekent (numeriek) het minimum van de functie over het gegeven interval. De functie moet continu zijn en slechts één minimumwaarde hebben binnen het interval.
Sjabloon:Example

CAS venster

Min[ <Lijst> ]
Geeft het minimum van de getallen in een lijst.
Sjabloon:Example
Min[ <Getal>, <Getal> ]
Geeft het kleinste van de twee getallen.
Sjabloon:Example

Sjabloon:Note

© 2021 International GeoGebra Institute