Product Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Product( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Berekent het product van alle getallen in de lijst.
Voorbeeld:
Product({2, 5, 8}) geeft 80.
Product( <Lijst met getallen>, <Aantal elementen> )
Berekent het product van de eerste n elementen in de lijst.
Voorbeeld:
Product({1, 2, 3, 4}, 3) geeft 6.
Product( <Lijst met getallen>, <Lijst met Frequenties> )
Berekent het product van alle elementen in de lijst met getallen telkens tot de macht met als exponent het getal in the lijst met frequenties.
Voorbeeld:
Product( {20, 40, 50, 60}, {4, 3, 2, 1} ) geeft 1536000000000000
Product( {sqrt(2), cbrt(3), sqrt(5), cbrt(-7)}, {4, 3, 2, 3} ) geeft -420
Nota: De twee lijsten moeten even lang zijn.

CAS venster

Product( <Lijst met uitdrukkingen> )
Berekent het product van alle elementen in de lijst.
Voorbeeld:
Product({1, 2, x}) geeft 2x.
Product( <Uitdrukking>, <Variabele>, <Startwaarde>, <Eindwaarde> )
Berekent het product van de uitdrukkingen die verkregen worden door de gegeven variabele te vervangen door elk getal van startwaarde tot eindwaarde.
Voorbeeld:
Product(x + 1, x, 2, 3) geeft 12.
© 2021 International GeoGebra Institute