Uitzoomen Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Uitzoomen( <Schaalfactor> )
Zoomt het Tekenvenster uit met de gegeven factor. Het middelpunt van het scherm is het zoomcentrum.
Voorbeeld:
Uitzoomen(2) zoomt het tekenvenster uit met factor 2.
Uitzoomen( <Schaalfactor>, <Centrum> )
Zoomt het Tekenvenster uit met de gegeven factor. De tweede parameter bepaalt het zoomcentrum.
Voorbeeld:
Uitzoomen(2, (0, 0)) zoomt het tekenvenster uit met factor 2 en de oorsprong als zoomcentrum
Nota:
  • Uitzoomen(t) en Uitzoomen(t, A) komen overeen met respectievelijk Inzoomen(1/t) en Inzoomen(1/t, A).
  • Wanneer meerdere tekenvensters getoond worden, wordt het actieve venster gebruikt.
  • Zie ook de commando's Inzoomen, SetActiveViewo, Pan.
© 2021 International GeoGebra Institute