Hoeknummer Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Hoeknummer( <Nummer van hoek> )
Voor de getallen n = 1, 2, 3, 4 creëert het een punt in een van de hoeken van het Tekenvenster, voor n = 5 creëert het een punt (b, h), met w en h de breedte en de hoogte van het tekenvenster in pixels. Het slaat telkens op Tekenvenster 1, ook al is Tekenvenster 2 actief.
Hoeknummer( <Tekenvenster>, <Nummer van hoek> )
Creëert een punt in een van de hoeken van het Tekenvenster (1, 2) maar niet zichtbaar in dat tekenvenster. Ondersteunde waarden voor n zijn 1, 2, 3, 4 en 5 zoals hierboven.
Hoeknummer(-1, <Getal> )
Creëert een punt in een van de hoeken van het 3D Tekenvenster. (mogelijke waarden voor Getal: van 1 tot 8). Voor n = 9 wordt een punt gecreëerd (b, h, 0), waarbij b and h breedte en hoogte van het tekenvenster zijn in pixels. Voor n = 10 wordt een punt (b, h, 0) gecreëerd. n = 11 Draait het 3D tekenscherm terug in de basisinstelling.
Hoeknummer( <Afbeelding>, <Getal> )
Creëert een punt in de hoek van de afbeelding (getal n = 1, 2, 3, 4).
Hoeknummer( <Tekst>, <Nummer van hoek> )
Creëert een punt in de hoek van de tekst (getal n = 1, 2, 3, 4).
Nota:
  • Hoeknummer( <Tekst>, <Nummer van hoek> ) werkt niet in het commando Rij of Zip commando.
  • De nummering van de hoekpunten is tegenuurwijzerszin en begint in de linkeronderhoek.
© 2021 International GeoGebra Institute