DynamischeCoördinaten Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

DynamischeCoördinaten( <Punt>, <Getal>, <Getal> )
Creëert een punt (X, Y). Dit punt is afhankelijk, maar kan verplaatst worden. Wanneer je het versleept naar coördinaten (x, y), punt A wordt verplaatst naar deze plaats en de coördinaten van het nieuwe punt worden berekend. Het commando werkt het best wanneer het punt A niet zichtbaar is en het punt met demuis wordt versleept. X of Y moeten afhangen van A.
Voorbeeld:
  • A is een punt en B = DynamischeCoördinaten(A, round(x(A)), round(y(A))). Wanneer je B tracht te verslepen naar (1.3, 2.1) met de knop Tool Move.gif Verplaatsen Macro, wordt het punt A = (1.3, 2.1) en B verschijnt op (1,2).
  • B = DynamischeCoördinaten(A, x(A), min(y(A), sin(x(A)))) creëert een punt onder sin(x).
Nota: PuntBinnen(y < sin(x)) is een eenvoudigere oplossing voor deze situatie.

Volgende voorbeelden tonen andere mogelijkheden om de plaats van een punt C te bepalen:

  • Bijvoorbeeld: A = Punt(xAs) en B = Punt(xAs).
Typ nu in de [Invoerbalk:
DynamischeCoördinaten(B, Min(x(B), x(A)), 0) en klik op Sjabloon:KeyCode
SetVisibleInView(B, 1, false))/code> en klik op Sjabloon:KeyCode
SetLayer(C, 1) en klik op Sjabloon:KeyCode
Nu kan C niet versleept worden naar een positie rechts van het punt A.
  • Definieer A=(1, 2).
Typ nu in de invoerbalk:
SetVisibleInView(A, 1, false) en klik op Sjabloon:KeyCode
B = DynamischeCoördinaten(A, Als[x(A) > 3, 3, Als(x(A) < -3, -3, Als(x(A) < 0, round(x(A)), x(A)))), Als(x(A) < 0, 0.5, Als(y(A) > 2, 2, Als(y(A) < 0, 0, y(A))))) en klik op Sjabloon:KeyCode
  • Dit voorbeeld maakt van A een magnetisch punt wanneer C versleept wordt tot in de buurt. Bepaal A = (1, 2) en B = (2, 3).
Typ nu in de invoerbalk:
SetVisibleInView(B, 1, false) en klik op Sjabloon:KeyCode
C = DynamischeCoördinaten(B, Als(Afstand(A, B) < 1, x(A), x(B)], Als(Afstand(A, B) < 1, y(A), y(B))).
© 2021 International GeoGebra Institute