Frequentie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Frequentie( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Geeft een lijst met de frequenties van elke unieke waarde in de gegeven lijst van gegevens. Deze kunnen zowel getallen als tekst zijn. The lijst is in stijgende volgorde geordend voor de unieke waarden. Een lijst van de overeenkomstige unieke waarden krijg je met het commando Uniek.
Voorbeeld: lijst1 = { "a", "a", "x", "x", "x", "b" }. Frequentie(lijst1) geeft de lijst { 2, 1, 3 }. Uniek(lijst1) geeft de lijst { "a", "b", "x" }.
Frequentie( <Boolean Cumulatief>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Wanneer Cumulatief = false, is het resultaat hetzelfde als Frequentie( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Wanneer Cumulatief = true, wordt een lijst gecreëerd van cumulatieve frequenties.
Voorbeeld: lijst1 = { 0, 0, 0, 1, 1, 2 }. Frequentie(true, lijst1) geeft de list { 3, 5, 6 }. Frequentie(false, lijst1) geeft de lijst { 3, 2, 1}. Uniek(lijst1) geeft de lijst { 0, 1, 2 }.
Frequentie( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Geeft een lijst met de frequenties van de waarden die binnen de intervallen liggen van de vorm [a, b[, waarbij a en b de koppels van opeenvolgende geltallen zijn in de gegeven lijst met klassengrenzen in de gegeven lijst. Het hoogste interval is van de vorm [a, b].
{{Example| 1= Frequentie({1, 2, 3}, {1, 1, 2, 3}] geeft de lijst { 2, 2 }}).
Frequentie( <Lijst met tekst>, <Lijst met tekst> )
Geeft een contingentiematrix met de frequenties van de paren van de twee lijsten. De rijen van de matrix komen overeen met de unieke waarden van de eerste lijst, en de kolommen met de unieke waarden in de tweede lijst. De lijst met unieke waarden voor elke lijst verkrijg je met het commando Uniek.
Voorbeeld: Neem lijst1 = {"a", "b", "b", "c", "c", "c", "c"} en lijst2 = {"a", "b", "a", "a", "c", "c", "d"}. Frequentie( lijst1, lijst2 ) geeft de matrix \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 &1 & 0 &0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix}
Nota: Zie ook het commando ContingentieTabel.
Frequentie( <Boolean Cumulatief>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Wanneer Cumulatief = false, is het resultaat hetzelfde als Frequentie( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Wanneer Cumulatief = true, wordt een lijst gecreëerd van cumulatieve frequenties
Frequentie( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen>, <Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor (optioneel)> )
Geeft een lijst van frequenties voor het overeenkomende Histogram.
Wanneer Gebruiksdichtheid = false, is het resultaat hetzelfde als Frequentie( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Wanneer Gebruiksdichtheid = true, geeft het de lijst met frequenties voor elke klasse.
Voorbeeld: data = {1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4} is de lijst met waarnemingsgetallen en klassen={0, 2, 5} de lijst met klassengrenzen. Frequentie(klassen, data, false) en Frequentie(klassen, data) geven beide de lijst {1, 9}, terwijl Frequentie(klassen, data, true) de lijst {0.5, 3} oplevert.
Frequentie( <Boolean Cumulatief>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen>, <Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor (optioneel)> )
Geeft een lijst met frequenties voor het overeenkomende Histogram.
© 2021 International GeoGebra Institute