Contingentie Tabel Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Contingentie_Tabel( <Lijst met Tekst>, <Lijst met Tekst> )
Tekent een Contingentietabel, gecreëerd vanuit de twee gegeven lijsten. Unieke waarden van de eerste lijst worden gebruikt als rijwaarden in de tabel. Unieke waarden van de tweede lijst worden gebruikt als kolomwaarden in de tabel.
Contingentie_Tabel( <Lijst met Tekst>, <Lijst met Tekst>, <Opties> )
Tekent een Contingentietabel gecreëerd vanuit de twee gegeven lijsten zoals hierboven beschreven. De tekst Opties controleert de weergave van eventuele berekeningen binnen de tabel.
Nota: Mogelijke waarden voor Opties zijn "|", "_", "+", "e", "k", "=".
  • "|" = toon kolompercentages
  • "_" = toon rijpercentages
  • "+" = toon totaalpercentagen
  • "e" = toon verwachte aantallen
  • "k" = toon ChiKwadraat bijdragen
  • "=" = toon de resultaten van een ChiKwadraat test
Contingentie_Tabel( <Lijst met rijwaarden>, <Lijst met kolomwaarden>, <Frequentietabel> )
Tekent een Contingentietabel vanuit de gegeven lijsten van rijwaarden, kolomwaarden en de overeenkomende frequentietabel.
Contingentie_Tabel( <Lijst met rijwaarden>, <Lijst met kolomwaarden>, <Frequencietabel>, <Opties> )

Tekent een Contingentietabel vanuit de gegeven lijsten van rijwaarden, kolomwaarden en de overeenkomende frequentietabel. De tekst Opties controleert de weergave van eventuele berekeningen binnen de tabel zoals hierboven beschreven.

© 2021 International GeoGebra Institute