Driehoekskromme Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Driehoekskromme( <Punt P>, <Punt Q>, <Punt R>, <Vergelijking in A,B,C> )
Creëert een impliciete veelterm, waarvan de vergelijking in barycentrische coördinaten t.o.v. de punten P, Q en R wordt gegeven door de vierde parameter.
Voorbeeld: P, Q, R zijn punten. Driehoekskromme(P, Q, R, (A - B)*(B - C)*(C - A) = 0) geeft een kromme bestaande uit de middens van de driehoek PQR.
Voorbeeld: Driehoekskromme(A, B, C, A*C = 1/8) creëert een hyperbool zo dat de raaklijn door A of C, aan deze hyperbool de driehoek ABC verdeelt in twee stukken met gelijke oppervlakte.
Voorbeeld: Driehoekskromme(A, B, C, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0) creëert de Steiner inellips van de driehoek ABC, en Driehoekskromme(A, B, C, B C + C A + A B = 0) creëert de Steiner circumellips van de driehoek ABC.
Nota: Je kunt de punten A, B of C noemen, maar in dit geval kan je bijvoorbeeld x(A) niet gebruiken in de vergelijking omdat Abeschouwd wordt als de barycentrische coördinaat.
© 2021 International GeoGebra Institute