Frequentiepolygoon Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Nota: Een frequentiepolygoon is een lijngrafiek die de middens van de bovenste lijnstukken van de staven van een histogram verbindt. Het gebruik van dit commando is dus hetzelfde als het gebruik van Histogram Commando.
Frequentiepolygoon( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met hoogtes> )
Creëert een frequentiepolygoon door de punten volgens de gegeven hoogtes. De klassengrenzen bepalen de x-coördinaat van elk punt.
Frequentiepolygoon( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingstetallen>, <Boolean Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor> )
Creëert een frequentiepolygoon vanuit de waarnemingstetallen. De klassengrenzen bepalen de x-coördinaten van de punten en worden gebruikt om te bepalen hoeveel waarnemingsgetallen tot elke klasse behoren. De y-coördinaat van een punt word al volgt bepaald:
  • Als Gebruiksdichtheid = true, hoogte = (Dichtheidsschaalfactor) * (klassenfrequentie) / (klassenbreedte)
  • Als Gebruiksdichtheid = false, hoogte = klassenfrequentie
Standaard is de Gebruiksdichtheid = true en de Dichtheidsschaalfactor= 1.
Frequentiepolygoon( <Boolean Cumulative>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingstetallen>, <Boolean Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor> )
Als Cumulatief = true creëert het een frequentiepolygoon waarbij de y-coördinaat van elk punt gelijk is aan de klassenfrequentieof plus de som van alle vorige frequenties.
Nota: Voor voorbeelden zie Histogram Commando.
© 2021 International GeoGebra Institute