Frequentiepolygoon Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Sjabloon:Note

Frequentiepolygoon( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met hoogtes> )
Creëert een frequentiepolygoon door de punten volgens de gegeven hoogtes. De klassengrenzen bepalen de x-coördinaat van elk punt.
Frequentiepolygoon( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingstetallen>, <Boolean Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor> )
Creëert een frequentiepolygoon vanuit de waarnemingstetallen. De klassengrenzen bepalen de x-coördinaten van de punten en worden gebruikt om te bepalen hoeveel waarnemingsgetallen tot elke klasse behoren. De y-coördinaat van een punt word al volgt bepaald:
  • Als Gebruiksdichtheid = true, hoogte = (Dichtheidsschaalfactor) * (klassenfrequentie) / (klassenbreedte)
  • Als Gebruiksdichtheid = false, hoogte = klassenfrequentie
Standaard is de Gebruiksdichtheid = true en de Dichtheidsschaalfactor= 1.
Frequentiepolygoon( <Boolean Cumulative>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingstetallen>, <Boolean Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor> )
Als Cumulatief = true creëert het een frequentiepolygoon waarbij de y-coördinaat van elk punt gelijk is aan de klassenfrequentieof plus de som van alle vorige frequenties.

Sjabloon:Note

© 2021 International GeoGebra Institute