RestPlot Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

RestPlot( <Lijst van punten>, <Functie> )
Geeft een lijst van punten waarvan de x-coördinaten gelijk zijn aan de x-coördinaten van de elementen van de lijst, en de y-coördinaten het verschil met de overeenkomede functiewaarde.
Als het i-de element van de lijst een getals (a,b) is, dan wordt het i-de element van het resultaat (a,b-f(a)).
Voorbeeld:
lijst = {(-1, 1), (-0.51, 2), (0, 0.61), (0.51, -1.41), (0.54, 1.97), (1.11, 0.42), (1.21, 2.53), (-0.8, -0.12)} is een lijst van punten en f(x) = x^5 + x^4 - x - 1 is een functie. Het commando RestPlot( lijst, f ) geeft: lijst1 = {(-1, 1), (-0.51, 2.46), (0, 1.61), (0.51, 0), (0.54, 3.38), (1.11, -0.66), (1.21, 0), (-0.8, 0)} en toont deze punten in het Tekenvenster.
© 2021 International GeoGebra Institute