ParcijalniRazlomci naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
ParcijalniRazlomci[ <funkcija> ]
Daje ako je moguće parcijalne razlomke zadane funkcije u odnosu na glavnu varijablu. Graf funkcije će biti nacrtan u Grafičkom prikazu.
Primjer:
ParcijalniRazlomci[x^2 / (x^2 - 2x + 1)] daje 1 + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x^2 - 2x + 1}.

CAS prikaz

ParcijalniRazlomci[ <funkcija> ]
Daje ako je moguće parcijalne razlomke zadane funkcije u odnosu na glavnu varijablu.
ParcijalniRazlomci[ <funkcija>, <varijabla> ]

Daje ako je moguće parcijalne razlomke zadane funkcije u odnosu na zadanu varijablu.

Primjer:
ParcijalniRazlomci[a^2 / (a^2 - 2a + 1), a] daje 1 + \frac{2}{a - 1} + \frac{1}{a^2 - 2a + 1}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute