Krivulja naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Krivulja[ <izraz e1>, <izraz e2>, <varijabla t>, <početna vrijednost a>, <krajnja vrijednost b> ]
Daje parametarsku krivulju u kartezijevim koordinatama sa zadanim izrazima e1 za x i e2 za y (koji koriste parametar t) unutar zadanog intervala [a, b].
Primjer: Unos c = Krivulja[2 cos(t), 2 sin(t), t, 0, 2 pi] napravit će krug polumjera 2 sa središtem u ishodištu koorsinatnog sustava.
Napomena: Broj b treba biti veći ili jednak broju a i oba moraju biti konačni.
Napomena: x nije dozvoljen kao varijabla za parametar

Pogledajte Krivulje za detalje.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute