Nultočka naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Nultočka[ <polinom> ]
Daje sve nultočke polinoma (kao točke na x-osi)
Nultočka[ <funkcija>, <početna vrijednost a> ]
Daje nultočku funkcije sa početnom vrijednošću a (Newtonova metoda) .
Nultočka[ <funkcija>, <početna vrijednost a>, <završna vrijednost b> ]
Daje nultočku funkcije na intervalu [a, b] (metoda regula falsi)

CAS prikaz

Nultočka[ <polinom> ]
Daje sve nultočke polinoma.
Primjer:
Nultočka[x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12] daje {x = 3, x = 2, x = -2}.
Napomena:
Ova je naredba samo specijalni oblik naredbe Riješi.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute