LaTeX

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Comments

Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


U GeoGebri možete pisati formule. Kako biste to napravili, uključite kontrolni okvir "LaTeX formula" u dijaloškom okviru Tool Insert Text.gifalata Umetanje teksta i unesite formulu u LaTeX sintaksi.

Napomena: Kako biste izradili tekst koji sadrži LaTeX formulu, kao i statički tekst, možete unijeti statički tekst, a potom LaTeX formulu unijeti između znakova dolara ($).
Primjer: Duljina dijagonale je $\sqrt{ 2 }$.
Napomena: Možete jednostavno dobiti LaTeX tekst koji sadrži vrijednost nekog objekta koji postoji u algebarskom prikazu tako što ćete ga odvući na željenu lokaciju u grafičkom prikazu (lijevi klik + povlačenje, pa onda pustiti lijevu tipku miša na željenoj lokaciji).

Iz padajućeg izbornika LaTeX formula koji se nalazi u dijaloškom okviru Umetanje teksta možete odabrati sintaksu formule ili simbola koji vam je potreban. Ova akcija umeće LaTeX kod u tekstualno polje i pozicionira kursor između vitičastih zagrada. Iz padajućeg izbornika Simboli unutar istog dijaloškog okvira možete odabrati matematičke simbole, grčka slova i operatore. Ukoliko želite izraditi dinamičan tekst unutar formule, odaberite odgovarajući objekt uz padajućeg izbornika Objekti.

Neke značajne i najčešće LaTeX naredbe nalaze se u sljedećoj tablici. Molimo pogledajte bilo koju dokumentaciju za LaTeX za daljnje informacije.

LaTeX unos Rezultat
a \cdot b a \cdot b
\frac{a}{b} \frac{a}{b}
\sqrt{x} \sqrt{x}
\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}
\vec{v} \vec{v}
\overline{AB} \overline{AB}
x^{2} x^{2}
a_{1} a_{1}
\sin\alpha + \cos\beta \sin\alpha + \cos\beta
\int_{a}^{b} x dx \int_{a}^{b} x dx
\sum_{i=1}^{n} i^2 \sum_{i=1}^{n} i^2

Također pogledajte[uredi]

bs:LaTeX ca:LaTeX cs:LaTeX da:LaTeX de:LaTeX en:LaTeX es:LaTeX et:LaTeX fa:لاتکس fr:LaTeX is:LaTeX it:LaTeX kk:LaTeX ko:LaTeX lt:LaTeX mk:LaTeX pl:LaTeX sk:LaTeX sl:LaTeX tr:LaTeX zh:LaTeX

© 2021 International GeoGebra Institute