Pozicija objekta

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.


Pozicija objekata može biti zadana u kartici Položaj dijaloškog okvira Svojstva.

  • Za vektore, položaj je određen početnom točkom.
  • Za slike, položaj je određen jednim, dvama ili trima uglovima (vidi Svojstva slike za detalje.)

Položaj slike i klizača može biti fiksiran u odnosu na ekran. Tako zadano za klizače, ali ne i za slike. Kako biste tu postavku izmijenili, mijenjajte kvačicu kod Apsolutni položaj na zaslonu u kartici Položaj dijaloškog okvira Svojstva. Akcijski objekti uvijek imaju apsolutni položaj na zaslonu.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute