Konusni Presjeci

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Koniku-konusni presjek možete unijeti kao kvadratnu jednačinu po x i y. Prethodno definirane promjenljive (npr. brojevi, tačke, vektori) mogu se koristiti u jednačini konike.

Napomena: Ime konike treba zadati na početku, iza čega se upisuje dvotačka.

Primjeri

Konike Unos
Elipsa el el: 9 x^2 + 16 y^2 = 144
Hiperbola hip hip: 9 x^2 – 16 y^2 = 144
Parabola par par: y^2 = 4 x
Kružnica k1 k1: x^2 + y^2 = 25
Kružnica k2 k2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25
Napomena: Ako ste prethodno definirali dva parametra a = 4 i b = 3, možete unijeti elipsu na primjer na sljedeći način el: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute