Krive

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Parametarske krive

Parametarske krive oblika a(t)=(f(t),g(t)), pri čemu je t realni parametar unutar određenog ranga, možemo konstruisati pomoću naredbe Kriva.

Možemo ih koristiti u naredbama Tangenta, Tačka i PresječneTačke (GeoGebra 4.2)..
Napomena:
  • Parametarske krive možemo koristiti u predefiniranim funkcijama i aritmetičkim operacijama. Na primjer, unos c(3) kreira tačku za vrijednost parametra 3 na krivoj c.
  • Upotrebom miša možemo kreirati tačku na krivoj uz pomoć alata Tool New Point.gif Nova tačka ili naredbom Tačka. Budući da su krajevi a i b dinamički, možemo upotrebljavati klizač promjenljive (vidi alat Tool Slider.gif Klizač).

Zadavanje parametarske krive koja sadrži zadate tačke nije moguće. Ipak možemo pokušati npr. s naredbom PolinomnaRegresija kako bi kreirali funkciju koja sadrži date tačke.

Implicitne krive

Implicitne krive su polinomi po x i y i trebamo ih upisivati direktno u traku za unos.

Primjer: x^4+y^3=2x*y

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute