JediničniNormalniVektor Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
JediničniNormalniVektor[ <Prava> ]
kreira normalni vektor dužine 1 na datu pravu.
Primjer: Naredba
JediničniNormalniVektor[3x + 4y = 5] daje \begin{pmatrix}0.6\\0.8\end{pmatrix}.
JediničniNormalniVektor[ <SegmentDuž> ]
kreira normalni vektor dužine 1 na datu duž.
JediničniNormalniVektor[ <Vektor> ]
kreira normalni vektor dužine 1 na dati vektor. Vektor mora biti prvo definiran.
Primjer:
Neka je v=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}. Naredba JediničniNormalniVektor[v] daje \begin{pmatrix}-0.8\\0.6\end{pmatrix}.

CAS Prikaz

U CAS prikazu dostupna je samo jedna od sintaksi naredbe:

JediničniNormalniVektor[ <Vektor> ]
koja daje normalni vektor dužine 1 na dati vektor.
Primjer: Naredba
JediničniNormalniVektor[{a, b}] daje {\frac{-b}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}, \frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute