NormalniVektor Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
NormalniVektor[ <Prava> ]
kreira normalni vektor prave.
Napomena: Prava data jednačinom ax + by = c ima normalni vektor određen koordinatama (a, b).
NormalniVektor[ <Duž> ]
kreira normalni vektor duži iste dužine.
NormalniVektor[ <Vektor> ]
kreira normalni vektor datog vektora.
Napomena: vektor određen koordinatama (a, b) ima normalni vektor određen koordinatama (-b, a).

CAS Prikaz

NormalniVektor[ <Vektor> ]
kreira normalni vektor datog vektora.
Primjer:
  • NormalniVektor[(3, 2)] daje vektor određen koordinatama {-2, 3}.
  • NormalniVektor[(a, b)] daje vektor određen koordinatama {-b, a}.
Napomena:
Vidi također naredbu JediničniNormalniVektor.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute