CAS Prikaz

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Osnovni unos

 • Enter: izračunava unos
 • Ctrl + Enter: provjerava, ali ne izračunava unos, na primjer b + b ostaje b + b. Napomenimo da se u zadacima uvijek koriste izračunate vrijednosti, kao na primjer a := 5
 • U prazan red ukucajmo
  • Space za unos prethodnog izlaznog rezultata
  • ) za unos prethodnog izlaznog rezultata unutar zagrada
  • = za unos prethodne ulazne vrijednosti
 • Ako ukucamo tačku-zarez na kraju našeg unosa izlazni rezultat neće biti prikazan, na primjer a := 5;

Alatna traka

 • Kliknimo na ikonu alatne trake da primjenimo naredbu u aktuelnom redu.
 • Možemo označiti samo dio ulaznog teksta i primjeniti operacije samo na taj selektovani dio.

Promjenljive

Zadaci & Veza s GeoGebrom

 • U zadacima koristimo sljedeću notaciju := , na primjer b := 5, a(n) := 2n + 3
 • Da bismo promjenili ime promjenjive, koristimo Obriši[b] ili b :=
 • Promjenljive i fukcije, ukoliko je to moguće, uvijek se dijele između CAS prikaza i GeoGebre. Ako definiramo b:=5 u CAS prikazu, onda b možemo koristiti u svim segmentima GeoGebre. Ako u GeoGebri zadamo funkciju f(x)=x^2 možemo je, također koristiti i u CAS prikazu.

Reference reda

U CAS prikazu možemo se pozivati na prethodne redove na sljedeća dva načina

 • Statički red u odnosu na unos teksta iz drugog reda, tako da unos bude promijenjen.
  • # unos prethodnog izlaznog rezultata
  • #5unos izlaznog rezultata reda 5
 • Dinamički red u odnosu na unos teksta iz drugog reda, ali tako da unos bude nepromijenjen.
  • $ unos prethodnog izlaznog rezultata
  • $5 unos izlaznog rezultata reda 5

Jednačine

 • Jednačine pišemo jednostavnom upotrebom znaka jednakosti, na primjer 3x + 5 = 7
 • Nad jednačinama možemo izvoditi aritmetičke operacije, kao na primjer (3x + 5 = 7) - 5 oduzimajući 5 s obje strane jednačine. Ovo je korisno za ručno rješavanje jednačina.
 • Naredba LijevaStrana[3x + 5 = 7] daje 3 x + 5, dok naredba DesnaStrana[3x + 5 = 7] kao rezultat daje 7

Naredbe i Alati

Za kompletnu listu naredbi i alata vidi CAS- Specifične naredbe i CAS Alati.

Comments

Priručnik:CAS Prikaz

ca:Finestra CAS cs:CAS pohled da:CAS vindue de:CAS-Ansicht en:CAS View es:Vista Algebraica CAS et:CASi vaade fa:نمای سیستم جبری کامپیوتری fr:Calcul formel hr:CAS prikaz is:CAS sýn it:Vista CAS kk:CAS көрініс ko:CAS 창 lt:CAS vaizdas mk:CAS Поглед pl:Widok CAS sk:CAS vzhľad sl:CAS pogled tr:CAS Görünümü zh:CAS 視窗

© 2020 International GeoGebra Institute