Katsayılar Komut

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin
Katsayılar( <Polinom> )
a_kx^k+a_{k-1}x^{k-1}+\cdots+a_1x+a_0 polinomunun tüm a_k,a_{k-1},\ldots,a_1, a_0 katsayılarının listesini verir.
Örnek:
Katsayılar(x^3 - 3 x^2 + 3 x) komutu x^3 - 3 x^2 + 3 x polinomunun tüm katsayılarının {1, -3, 3, 0} listesini verir.
Not: Uyum komutlarının (polinom olmayan) çıktıları için özel bir modu vardır. Örneğin eğer f(x) = UydurÜstel(l1) ise Katsayılar(f) komutu hesaplanmış parametreleri verir.
Katsayılar( <Konik> )
Koniğin a\cdot x^2 + b\cdot y^2 + c + d\cdot x\cdot y + e\cdot x + f\cdot y = 0 standart formundaki a, b, c, d, e, f katsayılarının listesini verir.
Not: Kapalı formdaki bir l: ax + by + c = 0 doğrusu için x(l), y(l), z(l) söz dizimlerini kullanarak katsayıları elde etmek mümkündür.
Örnek: doğru: 3x + 2y - 2 = 0 verilsin:
  • x(doğru) komutu 3 sonucunu
  • y(doğru) komutu 2 sonucunu
  • z(doğru) komutu -2 sonucunu verir

CAS Söz Dizimi

Katsayılar( <Polinom> )
Polinomun esas değişkenine göre tüm katsayılarının listesini verir.
Örnek:
Katsayılar(x^3 - 3 x^2 + 3 x) komutu x^3 - 3 x^2 + 3 x polinomunun tüm katsayılarının {1, -3, 3, 0} listesini verir.
Katsayılar( <Polinom>, <Değişken> )
Polinomun verilen değişkene göre tüm katsayılarının listesini verir.
Örnek:
  • Katsayılar(a^3 - 3 a^2 + 3 a, a) komutu a^3 - 3 a^2 + 3 a polinomunun tüm katsayılarının {1, -3, 3, 0} listesini verir.
  • Katsayılar(a^3 - 3 a^2 + 3 a, x) komutu {a³ - 3 a² + 3 a} sonucunu verir.
© 2021 International GeoGebra Institute