Çarpanlar Komut

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin
Çarpanlar( <Polinom> )
{çarpan, üs} türünde listelerin bir listesini verir öyle ki tüm bu çarpanların karşılık gelen üslerinin alınmasıyla elde edilen ifadelerin çarpımı verilen polinoma eşittir. Çarpanlar dereceleri artacak şekilde sıralanır.
Örnek: Çarpanlar(x^8 - 1) komutu {{x - 1, 1}, {x + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x^4 + 1, 1}} sonucunu verir.
Not: Tüm çarpanların reel sayılar üzerinde indirgenemez olmadığını not ediniz.
Çarpanlar( <Sayı> )
\left( \begin{array}{} asal_1 & üs_1 \\ asal_2 & üs_2 \\asal_3 & üs_3 \\ \end{array} \right) türünde bir matris verir öyle ki tüm asalların karşılık geldiği üslerinin alınmasıyla elde edilen ifadelerin çarpımı verilen sayıdır. Asallar küçükten büyüğe sıralanır.
Örnek:
  • Çarpanlar(1024) komutu ( 2 10 ), since 1024 = 2^{10} sonucunu verir.
  • Çarpanlar(42) komutu 42 = 2^1・3^1・7^1 olduğundan \left( \begin{array}{} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\7 & 1 \\ \end{array} \right) sonucunu verir.
Not: AsalÇarpanlar ve ÇarpanlarınaAyır komutlarına da bakın.


Not: Menu view cas.svg CAS Görünümünde tanımsız değişkenler girdi olarak kullanılabilir ve sonuçlar düzgün matrisler olarak verilir.
Örnek: Çarpanlar(a^8 - 1) komutu \left( \begin{array}{} a - 1 & 1 \\ a +1 & 1 \\a^2 + 1& 1 \\a^4 + 1& 1 \\ \end{array} \right) sonucunu verir.
© 2021 International GeoGebra Institute