Ćošak naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Ćošak[ <broj ćoška> ]
Ćošak[ <slika>, <broj ćoška> ]
Ćošak[ <tekst>, <broj ćoška> ]
© 2021 International GeoGebra Institute