DinamičkeKoordinate naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
DinamičkeKoordinate[ <Tačka A>, <Number X>, <Number Y> ]
Pravi tačku sa koodinatama (X, Y). Ova tačka je zavisna ali može se pomerati. Kad god pokušate da pomerite novu tačku na koordinate (x,y), tačka A se pomera tamo a koordinate nove tačke se računaju. Najbolje funkcioniše ukoliko tačka A nije vidljiva a pomeranje se vrši mišem. Najmanje jedan od X i Y može da zavisi od A.
Primer:
 • B = DinamičkeKoordinate[A, round(x(A)), round(y(A))]. Kada pokušate da pomerite B do (1.3, 2.1) koristeći Tool Move.gif Move Tool, tačka A postaje (1.3, 2.1) a B se pojavljuje na (1,2).
 • B = DinamičkeKoordinate[A, x(A), min(y(A), sin(x(A))) ] pravi tačku ispod sin(x).
Napomena: PointIn[y<sin(x)] je jednostavnije rješenje u ovom slučaju.
 • Sledeći primeri pokazuju ostale načine na koje se može odrediti tačka C: Neka je A = Tačka[xOsa] i B = tačka[xOsa]. Sada kucajte u Liniju unosa:
  DinamičkeKoordinate[B, Min[x(B), x(A)], 0], i pritisnite Enter
SetVisibleInView[B, 1, false], i pritisnite Enter
SetLayer[C, 1], i pritisnite Enter
Now, C ne može da se pomera s desne strane tačke A.
 • Definišimo A=(1,2). Sada kucajte u Liniju unosa:
  SetVisibleInView[A, 1, false i pritisnite Enter
  B = DinamičkeKoordinate[A, If[x(A) > 3, 3, If[x(A) < -(3), -3, If[x(A)< 0, round(x(A)), x(A)]]], If[x(A) < 0, 0.5, If[y(A) > 2, 2, If[y(A) <0, 0, y(A)]]]], i pritisnite Enter,
 • Ovaj primer čini tačku A lepljivom kada se tačka C pomera u njenoj blizini.
  Define A = (1,2) and B = (2,3). Sada kucajte u Liniju koda:
  SetVisibleInView[B, 1, false] i pritisnite Enter
  C = DinamičkeKoordinate[B, If[Udaljenost[A, B] < 1, x(A), x(B)], If[Udaljenost[A, B] < 1, y(A), y(B)]].
© 2021 International GeoGebra Institute