Kruhový výsek daný stredom a dvoma bodmi nástroj

© 2021 International GeoGebra Institute