Kružnicový oblúk daný stredom a krajnými bodmi nástroj

© 2021 International GeoGebra Institute