Tastatursnarvegar

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Tast Snarveg Windows Snarveg Mac OS X Handling
A Ctrl + A Cmd + A Vel alt
A Ctrl + Shift + A Cmd + Shift + A Vis/Skjul algebrafeltet
A Alt + A Option + A alpha α (Trykk Shift for stor: Α)
B Alt + B Option + B beta β (Trykk Shift for stor: Β)
B Ctrl + Shift + B Cmd + Shift + B Eksporter HTML5 Applet til utklippstavla for Moodle osv
C Ctrl + C Cmd + C Kopier
C Ctrl + Alt + C Cmd + Option + C Kopierer verdiar (rekneark)
C Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C Kopier grafikkfeltet til utklippstavla
D Ctrl + D Cmd + D Veksle mellom verdi/definisjon/kommando i rekneark
D Alt + D Option + D delta δ (Trykk Shift for stor: Δ)
E Ctrl + E Cmd + E Opne/Lukk dialogboksen for eigenskapar til objektet
E Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Opne/Lukk dialogboksen for eigenskapar til objektet
E Alt + E Option + E Euler ℯ
F Ctrl + F Cmd + F Forny og fjern eventuelle spor
F Alt + F Option + F phi φ (Trykk Shift for stor: Φ)
G Alt + G Option + G gamma γ (Trykk Shift for stor: Γ)
I Alt + I Option + I imaginær eining ί = √-1
J Ctrl + J Cmd + J Vel startobjekt
J Ctrl + Shift + J Cmd + Shift + J Vel sluttobjekt
K Ctrl + Shift + K Cmd + Shift + K Vis/Skjul CAS-delen
L Ctrl + L Cmd + L Vel gjeldande lag
L Alt + L Option + L lambda λ (Trykk Shift for stor: Λ)
L Ctrl + Shift + L Cmd + Shift + L Vis/Skjul konstruksjonsforklaringa
M Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Eksporter HTML for Java Applet til utklippstavla for Moodle osv
M Alt + M Option + M mu μ (Trykk Shift for stor: Μ)
N Ctrl + N Cmd + N Nytt vindauge
N Ctrl + Shift + N Cmd + Shift + N Opne neste vindauge (eller neste ggb-fil i mappa)
N Ctrl + Shift + Alt + N Cmd + Shift + Option + N Opne forrige vindauge
O Ctrl + O Cmd + O Opne ny fil
O Alt + O Option + O Symbol for gradar °
P Ctrl + P Cmd + P Førhandsvisning for utskrift
P Ctrl + Shift + P Cmd + Shift + P Eksporter som bilde (png, eps, etc.)
P Alt + P Option + P pi π (Trykk Shift for stor: Π)
Q Ctrl + Q Vel sluttobjekt (foreldet)
Q Ctrl + Shift + Q Vel startobjekt (foreldet)
Q Cmd + Q Avslutt GeoGebra
R Ctrl + R Cmd + R Rekalkuler alle objekt (inkludert tilfeldege tal)
R Alt + R Option + R Kvadratrotsymbol: √
S Ctrl + S Cmd + S Lagre
S Ctrl + Shift + S Cmd + Shift + S Vis rekneark
S Alt + S Option + S sigma σ (Trykk Shift for stor: Σ)
T Ctrl + Shift + T Cmd + Shift + T Eksporter som PSTricks
T Alt + T Option + T theta θ (Trykk Shift for stor: Θ)
U Alt + U Option + U uendeleg ∞
V Ctrl + V Cmd + V Lim inn
W Ctrl + W Avslutt GeoGebra
W Ctrl + Shift + W Cmd + Shift + W Eksporter dynamisk arbeidsark
W Alt + W Option + W omega ω (Trykk Shift for stor: Ω)
Y Ctrl + Y Cmd + Y Gjenopprett
Z Ctrl + Z Cmd + Z Angre
Z Ctrl + Shift + Z Cmd + Shift + Z Gjenopprett
0 Alt + 0 Option + 0 Opphøgd i nullte
1 Ctrl + 1 Standard skriftstorleik, breidde på linjer og punktstorleik
1 Alt + 1 Option + 1 Opphøgd i første
1 Ctrl + Shift + 1 Cmd + Shift + 1 Vis/Skjul Grafikkfelt 1
2 Ctrl + 2 Øk skriftstorleiken, breidda på linjer og punktstorleik
2 Alt + 2 Option + 2 Opphøgd i andre
2 Ctrl + Shift + 2 Cmd + Shift + 2 Vis/Skjul Grafikkfelt 2
3 Ctrl + 3 Svart/kvit modus
3 Alt + 3 Option + 3 Opphøgd i tredje
4 Alt + 4 Option + 4 Opphøgd i fjerde
5 Alt + 5 Option + 5 Opphøgd i femte
6 Alt + 6 Option + 6 Opphøgd i sjette
7 Alt + 7 Option + 7 Opphøgd i sjuende
8 Alt + 8 Option + 8 Opphøgd i åttende
9 Alt + 9 Option + 9 Opphøgd i niende
- - - Minsk valt glidar/tal
Flytt valt punkt langs bane/kurve
- Ctrl + - Ctrl + - Zoom ut (hald inne Alt for akselerert zoom)
- Alt + - Option + - Heva/opphøgd minus
+ + + Øk valt glider/tal
Flytt valt punkt langs bane/kurve
+ Ctrl + + Ctrl + + Zoom in (hald inne Alt for akselerert zoom)
+ Alt + + Option + + pluss-eller-minus ±
= = = Øk valt glider/tal
Flytt valt punkt langs kurve
= Ctrl + = Cmd + = Zoom inn (hold nine Alt for akselerert zoom)
= Alt + = Option + = ikkje-lik ≠
< Alt + < Option + < mindre-eller-lik ≤
, (comma) Alt + , Option + , mindre-eller-lik ≤
> Alt + > Option + > større-eller-lik ≥
. (period) Alt + . Option + . større-eller-lik ≥
F1 F1 F1 Hjelp
F2 F2 F2 Start redigering av valt objekt
F3 F3 F3 Kopier definisjon av valt objekt til inntastingsfeltet
F4 F4 F4 Kopier namnet til valt objekt til inntastingsfeltet
F4 Alt + F4 Avslutt GeoGebra
F5 F5 F5 Kopier navn til valt objekt til inntastingsfeltet
F9 F9 F9 Rekalkuler alle objekt (inkludert tilfeldege tal)
Enter Enter Enter Veksle mellom grafikkfeltet og inntastingsfeltet
Venstreklikk Venstreklikk Venstreklikk (Valt verktøy)
Venstreklikk Alt+Venstreklikk Option+Venstreklikk Kopier definisjon til inntastingsfeltet
Venstreklikk Alt+Venstre drag Option+Venstre drag Lager ei liste av valde objekt i inntastingsfeltet. Sjå Val av objekt
Høgreklikk Høgreklikk i grafikkfeltet Rask-flytte-modus (flytt eit objekt)
Zoom til valt rektangel
Opne meny (klikk på eit objekt)
Opne Akse og rutenett-menyen (ikkje klikk på objekt)
Høgreklikk Shift + Venstre drag Zoomer utan å bevare storleiksforhaldet
Rullehjul Rullehjul Rullehjul Zoom inn / ut (Program)
Rullehjul Ctrl + Rullehjul Zoom inn / ut (Applet)
Rullehjul Alt + Rullehjul Option + Rullehjul Akselerert zoom inn / ut
Delete Delete Slett valde objekt
Backspace Backspace Backspace Slett valde objekt
Opp-pil ↑ Øk valt glidar/tal
Flytt valt punkt opp
Gå bakover i historia til inntastingsfeltet
Gå opp i konstruksjonsforklaringa
Opp-pil ↑ Ctrl + Animasjonshastighet x10
Rekneark: Gå til toppen av gjeldande blokk av celler
(eller gå opp til neste definerte celle)
Opp-pil ↑ Shift + Shift + Animasjonshastighet x0.1, eller reskaler y-aksa dersom ingen objekt er valt
Opp-pil ↑ Alt + Option + x100 multiplikator
Høgre-pil → Øk valgt glidar/tal
Flytt valt punkt til høgre
Gå opp i konstruksjonsforklaringa
Høgre-pil → Ctrl + Animasjonshastighet x10
Rekneark: Gå til høgre for gjeldande blokk av celler
(eller gå til neste definerte celle til høgre)
Høgre-pil → Shift + Shift + Animasjonshastighet x0.1, eller reskaler x-aksa dersom ingen objekt er valt
Høgre-pil → Alt + Option + x100 multiplikator
Ventre-pil ← Minsk valt glidar/tal
Flytt valt punkt til venstre
Gå ned i konstruksjonsforklaringa
Ventre-pil ← Ctrl + Animasjonshastighet x10
Rekneark: Gå til venstre for gjeldande blokk av celler
(eller til neste definerte celle til venstre)
Ventre-pil ← Shift + Shift + Animasjonshastighet x0.1, eller reskaler x-aksa dersom ingen objekt er valt
Ventre-pil ← Alt + Option + x100 multiplikator
Ned-pil ↓ Minsk valt glidar/tal
Flytt valt punkt nedover
Gå framover i historia til inntastingsfeltet
Gå ned i konstruksjonsforklaringa
Ned-pil ↓ Ctrl + Animasjonshastighet x10
Rekneark: gå til botn av gjeldande blokk av celler
(eller gå ned til neste definerte celle)
Ned-pil ↓ Shift + Shift + Animasjonshastighet x0.1, eller reskaler y-aksa dersom ingen objekter er valt
Ned-pil ↓ Alt + Option + x100 multiplikator
Home Home Gå til første oppføring i konstruksjonsforklaringa
Rekneark: gå til cella øvst til venstre
PgUp ↑ PgUp↑ Gå til første oppføring i konstruksjonsforklaringa
End End Gå til siste oppføring i konstruksjonsforklaringa
Rekneark: Gå til cellen nederst til høgre (avheng av kva celler som har data i seg)
PgDn↓ PgDn↓ Gå til siste oppføring i konstruksjonsforklaringa

I tillegg, bruk Alt + Shift (Mac OS: Ctrl + Shift ) for å få store greske bokstavar.


© 2021 International GeoGebra Institute