Afbeelding invoegen Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Sjabloon:Tool Met deze knop kan je een afbeelding invoegen in het Tekenvenster.

Bepaal eerst de positie van de afbeelding. Dit kan je op twee manieren::

  • Klik in het Tekenvenster op de gewenste plaats om de linker onderhoek te bepalen.
  • KLik op een bestaand punt om dit aan te duiden als linker onderhoek van de afbeelding.

In een dialoogvenster kan je in de bestandsmappen van je computer de gewenste afbeelding selecteren. Sjabloon:Note Sjabloon:Note

Eigenschappen van afbeeldingen

De positie van een afbeelding kan absoluut zijn op het scherm, of relatief t.o.v. het coördinatensysteem. Deze keuze kan je maken in de tab Basis van het Eigenschappenvenster van de afbeelding.

In de tab Positie van het Eigenschappenvenster kan je tot drie hoekpunten van de afbeelding vastleggen. Dit geeft je de mogelijkheid om afbeeldingen te herschalen, roteren en zelfs te vervormen. (zie ook het commando Hoekpunt ).

  • Hoekpunt 1: positie van de linker onderhoek van de afbeelding
  • Hoekpunt 2: positie van de rechter onderhoek van de afbeelding
Sjabloon:Note
  • Hoekpunt 4: positie van de linker bovenhoek van de afbeelding
Sjabloon:Note

Sjabloon:Example Sjabloon:Example Sjabloon:Note In de tab Basis van het Eigenschappenvenster kan je een afbeelding definiëren als een Achtergrond afbeelding. Een achtergrondafbeelding ligt achter de coördinaatassen en kan je niet meer selecteren met de muis. Sjabloon:Note

Je kunt ook de Ondoorschijnendheid van een afbeelding wijzigen om objecten zichtbaar te maken die achter de afbeelding. In de tab Stijl van het Eigenschappenvenster kun je een Vulwaarde ingeven tussen 0 % en 100 %.

© 2021 International GeoGebra Institute