Installasjonsguide

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk

Installasjon av Geogebra

Geogebra fungerer på mange forskjellige system:

Offline installasjon

Online installasjon

Det anbefales å installere en offline installasjon av Geogebra, ettersom du da ikke er avhengig av nett for å arbeide med Geogebra. Under kan du lese mer om installasjonen for de forskjellige systemene.

Merk: Alle utgavene av Geogebra, bortsett fra HTML5-utgaven(nettbrett/Chrome), krever Java. Du kan installere Java fra denne hjemmesiden. For å sjekke om du allerede har installert Java, kan du sjekke her.

GNU/Linux

Denne seksjonen beskriver hvordan du installerer Geogebra lokalt. Om du ønsker kan du også bruke Java Webstart, som er beskrevet her.

GNU/Linux kommer i mange varianter. De fleste linux distribusjoner er utgaver av enten Ubuntu eller Fedora(en gratis variant av Red Hat). Ubuntu bruker pakkesystemet deb, mens Fedora bruker pakkesystemet rpm. Disse deb- eller rpm-filene kan lastes ned og installeres med pakkebehandleren til distribusjonen. Installasjonen går derfor som følger:

 • Last ned deb- eller rpm-fil
 • Åpne filen i pakkebehandleren ved å dobbeltklikke på den
 • Velg å installere programmet

Detaljert fremgangsmetode

Her vises detaljert framgangsmetode for Ubuntu, men andre distribusjoner har tilsvarende framgangsmetode.

Gå til nedlastingssiden og last ned deb-filen.

Download linux.png

Velg å lagre filen.

Save deb no.png

Åpne deb-filen ved å dobbeltklikke på den i filbehandleren eller åpne direkte fra nedlastingen i nettleseren.

Downloaded deb no.png

Ubuntu programvaresenter åpnes. Trykk på Geogebra og velg Installer.

Programvaresenter ubuntu.png

Mens installasjonen pågår vises Fremgang i toppen av vinduet.

Ubuntu installing no.png

Når Geogebra er installert finner du det på menyen. Du kan også søke etter det fra Unity-menyen.

Ubuntu installed.png

Installasjon uten manuell nedlasting

Geogebra kan også installeres på de fleste distribusjoner av GNU/Linux uten nedlasting. Åpne bare pakkebehandleren og søk etter Geogebra.

Merk: I siste langtidsstøttede versjon av Ubuntu (12.04 Precise Pangolin) finnes kun versjon 4.0 av Geogebra i Ubuntu programvaresenter. Denne versjonen mangler CAS-delen. Dersom siste versjon ønskes, kan den lastes ned fra hjemmesiden. Framgangsmetoden for dette er vist under Detaljert fremgangsmetode.

Installasjon på Unix-systemer som ikke har pakkebehandler

Du kan også installere Geogebra på andre Unix-systemer.

Åpne en terminal. Last ned tar.gz-filen:

wget http://www.geogebra.org/download/?os=unix -O GeoGebra-Unixlike-Installer.tar.gz

Pakk ut filen:

tar zxvf GeoGebra-Unixlike-Installer.tar.gz

Gå til utpakket katalog:

cd geogebra-4.2.51.0

Lag /usr/share/geogebra(dette er en bug i 4.2.51):

sudo mkdir /usr/share/geogebra

Installer:

sudo ./install.sh

Kjør:

geogebra

Dersom du ønsker en snarvei på skrivebordet, kan du peke til /usr/bin/geogebra. Avinstallasjon gjøres ved:

sudo ./uninstall.sh

For flere detaljer, les filen README som følger med.

Mac OS X

For Mac OS X kan du velge mellom å installere Geogebra lokalt på maskinen eller starte Geogebra fra Java Webstart. I dette avsnittet er lokal/offline installasjon beskrevet.

Installasjonen på Mac OS X gjøres i følgende steg:

 • Last ned geogebra
 • Pakk den ut
 • Dra Geogebra over til Programmer
 • Høyreklikk på Geogebra og velg Åpne
 • Trykk på Åpne i dialogvinduet som kommer opp
 • Geogebra er nå installert og kan åpnes på vanlig måte heretter

Detaljert fremgangsmetode

Gå til nedlastingssiden og velg Mac OS X.

Install mac os x.png

Siste versjon av Geogebra blir lastet ned til din maskin i en zip-fil.

Download mac os x.png

Dersom du bruker Safari, vil zip-filen bli automatisk pakket ut. Hvis du bruker Chrome eller andre nettlesere, må du selv pakke ut zip-filen ved å dobbeltklikke på den i Finder.

Downloaded zip file mac.png

Når filen er pakket ut vil filen få ikon likt Geogebras logo. For å installere legg filen i mappen Programmer. Gjør dette ved å dra filen i Finder.

Downloaded mac os x.png

Første gang Geogebra skal åpnes, vil du få en sikkerhetsvarsel: Kan ikke åpne «GeoGebra» fordi den kommer fra en ukjent utvikler. For å komme forbi denne varselen må man:

 • Ctrl-klikke på GeoGebra
 • Velg Åpne helt øverst på menyen
 • Velg knappen Åpne i dialogvinduet
Sikkerhetsvarsel mac os x.png

Geogebra er nå installert, og du kan heretter åpne Geogebra på vanlige måte fra Finder eller Spotlight.

Windows

Denne seksjonen beskriver hvordan du installerer Geogebra lokalt. Dersom du heller ønsker å bruke Java Webstart, kan du lese om det her.

For Windows installeres Geogebra på følgende måte:

 • Last ned siste versjon
 • Kjør filen
 • Bekreft sikkerhetsvarsel
 • Følg instruksene til installasjonsprogrammet

Detaljert fremgangsmetode

Bildene her er fra Internet Explorer, men framgangsmetoden er tilsvarende for andre nettlesere.

Gå til nedlastingssiden og velg Windows.

Download windows.png

Velg Kjør i dialogen som vises nederst i vinduet.

Download windows confirm no.png

Vent mens filen lastes ned.

Downloading windows no.png

Når filen er lastet ned kjøres installasjonsfilen, og du må bekrefte sikkerhetsvarselen med Ja.

Windows brukerkontroll.png

Installasjonsprogrammet åpnes. Velg språk og trykk på Next.

Choose language no.png

Les brukervilkårne og godta ved å trykke på Godta.

Accept no.png

Velg Standard som installasjonstype og klikk på Neste. Dersom du selv ønsker å bestemme hvilken mappe Geogebra skal installeres til, kan du velge Custom.

Installation type windows no.png

Geogebra installeres. Når installasjonen er ferdig kan du velge om du ønsker å åpne Geogebra med en gang.

Installation windows done no.png

Du finner nå Geogebra på startmenyen.

Windows start menu no.png

Chrome applikasjon

Merk: Geogebra som applikasjon i Chrome er en lett-versjon av Geogebra. Dette betyr at den har enkelte begrensinger, for eksempel mangler CAS. Applikasjonen er god nok for enkle konstruksjoner, men for mer avansert bruk anbefales det å installere Geogebra lokalt på datamaskinen. Applikasjonen krever også nettilgang for å brukes.

Installasjon

Åpne Chrome og gå til nedlastingssiden. Velg GeoGebra Chrome App.

Install chrome app.png

Klikk på Legg til i dialogvinduet som dukker opp.

Install chrome app confirm no.png

Godta tilgangene Geogebra krever med knappen Godta.

Chrome permissions no.png

Geogebra lastes nå inn i fanen. For å senere åpne Geogebra, åpne en ny tom fane. Om det ikke allerede er valgt, velg Programmer i bunnen av fanen.

Chrome choose program no.png

Velg Geogebra i listen av tilgjengelige applikasjoner.

Chrome app.png

Geogebra åpnes nå i fanen.

Java Webstart

Java Webstart er en snarvei som lagres på din datamaskin. Snarveien peker til siste versjon av Geogebra på nett. Når Geogebra startes fra snarveien vil Geogebra lastes ned til din datamaskin og lagres. Hver gang Geogebra åpnes, vil Java Webstart sjekke om det finnes en nyere versjon tilgjengelig på Geogebras webservere. Derfor er Java Webstart kjekt når en ønsker å bruke siste versjon av Geogebra.

Merk: Java Webstart fungerer kun når internett er tilgjengelig, likevel om siste versjon er lastet ned til din datamaskin.

Installasjon

Gå til nedlastingssiden og velg Java Webstart.

Download webstart.png

En fil kalt geogebra.jnlp lastes ned til din datamaskin. Flytt filen til en plass du finner den, for eksempel Programmer på Mac, Skrivebord eller Dokumenter på Linux/Mac/Windows. Du kan nå starte Geogebra ved å dobbeltklikke på filen.

Ved første oppstart, eller når en ny versjon er tilgjengelig vil Geogebra lastes ned. Da vises følgende dialog:

Webstart downloading latest.png
Merk: På grunn av naturen til Java Webstart, egner den seg dårlig i et klasserom med mange datamaskiner. For eksempel vil en klasse på 30 elever, alle med Geogebra Webstart trenge minimum 4 minutt for nedlasting av siste versjon når de har 10Mbit på deling.

Installasjonen er ≈10MByte:

\frac{10 \textrm{MB} \cdot 30 \textrm{elever} \cdot 8 \textrm{bit} }{10 \textrm{Mbit/sekund} \cdot 60 \textrm{sekund} } = 4 \textrm{minutt}

Nettbrett

Det er mulig å bruke en begrenset web-utgave av Geogebra på nettbrett som Android, Ipad og Windows RT. Webapplikasjonen krever ingen installasjon og er tilgjengelig på app.geogebra.org. Dette er samme utgave som Chrome applikasjonen og HTML5-utgaven på Geogebra Tube. Du kan også åpne utgaven for nettbrett ved å surfe på nettbrettet til Geogebras nettside og klikke på Last ned.

Merk: HTML5-applikasjonen fungerer best med en oppdatert nettleser, som for eksempel Google Chrome.
Merk: I løpet av sommeren 2013 jobber Geogebra med en utvidet nettbrettutgave. Denne utgaven vil bli tilgjengelig i App Store, Google Play og Windows Store.

Problemer

Om du skulle få problemer med installasjonen, kan du titte på denne siden for løsninger.

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute