Varijanca naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Varijanca[ <lista brojeva> ]
Izračunava varijancu liste elemenata.
Primjer:
Varijanca[{1, 2, 3}] daje 0.67.

CAS prikaz

Varijanca[ <lista brojeva> ]
Izračunava varijancu liste elemenata. Ako lista sadrži nedefinirane varijable, naredba daje formulu varijance.
Primjer:
Varijanca[{1, 2, a}] daje \frac{2 a^{2} - 6 a + 6}{9}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute