Medijan naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Medijan[ <lista brojeva> ]
Određuje medijan liste brojeva.
Primjer:
  • Medijan[{1, 2, 3}] daje 2 i
  • Medijan[{1, 1, 3, 4, 8, 8}] daje 3,5.
Napomena:
Ako je duljina zadane liste paran broj, ova naredba daje aritmetičku sredinu dvaju središnjih elemenata u listi.

CAS prikaz

Medijan[ <lista brojeva> ]
Određuje medijan liste brojeva.
Primjer:
  • Median[{1, 2, 4, 9, 7, 3, 5, 6, 7}] daje 5.
Napomena:
Prije određivanja medijana, brojevi se sortiraju u rastućem poretku.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute