StupčastiDijagram naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
StupčastiDijagram[ <lista podataka>, <lista frekvencija> ]
Crta stupčasti dijagram koristeći listu podataka s odgovarajućim frekvencijama.
Napomena: Listu podataka moraju činiti brojevi aritmetičkog reda.
Primjer:
  • StupčastiDijagra[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}]
  • StupčastiDijagra[{5, 6, 7, 8, 9}, {1, 0, 12, 43, 3}]
  • StupčastiDijagra[{0.3, 0.4, 0.5, 0.6}, {12, 33, 13, 4}]


StupčastiDijagram[ <lista podataka>, <lista frekvencija>, <širina stupaca w> ]
Crta stupčasti dijagram koristeći listu podataka i odgovarajuću listu frekvencija; stupci su širine "w".
Napomena: Listu podataka moraju činiti brojevi aritmetičkog reda.
Primjer:
  • StupčastiDijagram[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0.5] ostavlja razmak između stupaca.
  • StupčastiDijagram[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0] daje linijski dijagram.


StupčastiDijagram[ <lista neobrađenih podataka>, <širina stupaca> ]
Crta stupčasti dijagram koristeći listu neobrađenih podataka; stupci su zadane širine.
Primjer: StupčastiDijagram[ {1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,5,5}, 1]


StupčastiDijagram[ <početna vrijednost>, <završna vrijednost>, <lista visina> ]
Crta stupčasti dijagram na danom intervalu: broj stupaca određuje duljina liste, a njeni elementi određuju visinu stupaca.
Primjer: StupčastiDijagram[10, 20, {1,2,3,4,5} ] daje stupčasti dijagram s pet stupaca navedenih visina na intervalu [10, 20].


StupčastiDijagram[ <početna vrijednost a>, <završna vrijednost b>, <izraz>, <varijabla k>, <od broja c>, <do broja d> ]
Crta stupčasti dijagram na danom intervalu [a, b]. Visine stupaca izračunava zadani izraz kojem varijabla "k" varira od broja "c" do broja "d".
Primjer: Ako su p = 0.1, q = 0.9 i n = 10 zadani brojevi, onda StupčastiDijagra[ -0.5, n + 0.5, BinomniKoeficijent[n,k]*p^k*q^(n-k), k, 0, n ] daje stupčasti dijagram na intervalu [-0.5, n+0.5]. Visine stupaca ovise o izračunataoj vjerojatnosti pomoću danog izraza.


StupčastiDijagram[ <početna vrijednost a>, <završna vrijednost b>, <izraz>, <varijabla k>, <od broja c>, <do broja d>, <širina koraka s> ]
Crta stupčasti dijagram na danom intervalu [a, b]. Visine stupaca izračunava zadani izraz u koje varijabla "k" varira od broja "c" do broja "d" korakom "s".

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute