Histogram naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Histogram[ <lista granica razreda>, <lista visina> ]
Crta histogram sa stupcima zadane visine. Lista granica razreda određuje širinu i položaj svakog stupca histograma.
Primjer: Histogram[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] crta histogram s pet stupaca zadane visine. Prvi stupac je nad intervalom [0, 1], drugi je nad intervalom [1, 2] i tako dalje.
Histogram[ <lista granica razreda>, <lista neobrađenih podataka>, <koristi gustoću - logička vrijednost>, <skala gustoće> (opcionalno) ]
Crta histogram koristeći neobrađene podatke. Granice razreda određuju širinu i položaj svakog stupca histograma i one određuju koliko podataka leži u svakom razredu. Visine stupaca određuju se ovako:
  • Ako je koristi gustoću = true, visina = (skala gustoće) * (frekvencija razreda) / (širina razreda)
  • Ako je koristi gustoću = false, visina = frekvencija razreda
Zadane postavke su: koristi gustoću = true i skala gustoće = 1. To crta histogram ukupne površine "n", gdje je "n" broj podataka.
Primjer: (Histogram po zadanim postavkama)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] crta histogram sa tri stupca, prvi visine 0.5, drugi 0.2 i treći 0.1.
Ukupna površina ovog histograma je = 0.5*10 + 0.2*10 + 0.1*10 = 8.
Primjer: (Preračunati Histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, false] crta histogram sa tri stupca, prvi visine 5, drugi 2 i treći 1. Ovaj histogram ne koristi skalu gustoće i daje visine stupaca jednake broju vrijednosti svakog razreda.
Primjer: (Histogram relativnih frekvencija)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 10/8] crta histogram sa tri stupca, prvi visine 0.625, drugi 0.25 i treći 0.125. Ovaj histogram koristi gustoćua da bi preračunao visine stupaca koje su proporcionalne vrijednostima u svakom razredu.
Ako je n broj podataka i ako razredi imaju konstantnu širinu w tada je skala gustoće = w/n.
Primjer: (Normirani Histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 1/8] crta histogram sa tri stupca, prvi visine 0.0625, drugi 0.025 i treći 0.0125.
Ukupna površina ovog histograma je = 0.0625*10 + 0.025*10 + 0.0125*10 = 1.
Ako je n broj podataka, tada skala gustoće = 1/n crta histogram ukupne površine = 1. Ovo je pogodno za prilagodbu histograma s gustoćom krivulje.


Histogram[ <kumulacija - logička vrijednost>, <lista granica razreda>, <lista neobrađenih podataka>, <koristi gustoću - logička vrijednost>, <skala gustoće> (opcionalno) ]
Ako je kumulacija = true crta histogram u kojem je visina svakog stupca jednaka frekvenciji razreda kojoj je pridodan zbroj frekvencija svih prethodnih razreda.
Primjer: :Histogram[true, {10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] crta histogram sa tri stupca, prvi visine 0.5, drugi 0.7 i treći 0.8.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute