OkomitVektor naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
OkomitVektor[ <pravac> ]
Daje okomiti vektor u odnosu na zadani pravac.
Napomena: Pravac jednadžbe ax + by = c ima okomiti vektor (a, b).
OkomitVektor[ <dužina> ]
Daje vektor okomit na zadanu dužinu, jednake duljine.
OkomitVektor[ <vektor> ]
Daje vektor koji je okomit na zadani vektor.
Napomena: Vektor s koordinatama (a, b) ima okomiti vektor (- b, a).

CAS prikaz

OkomitVektor[ <vektor> ]
Daje vektor koji je okomit na zadani vektor.
Primjer:
  • OkomitVektor[(3, 2)] daje vektor {-2, 3}.
  • OkomitVektor[(a, b)] daje vektor {-b, a}.
Napomena:
Pogledajte još i naredbu JediničniOkomitVektor.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute