Determinanta naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Determinanta[ <matrica> ]
Izračunava determinantu zadane matrice.
Primjer:
Determinanta[{{1, 2}, {3, 4}}] će dati broj a = -2.

CAS prikaz

Determinanta[ <matrica> ]
Izračunava determinantu zadane matrice. Ako matrica sadrži nedefinirane varijable, dobit će se formula za izračunavanje determinante.
Primjer:
Determinanta[{{1, a}, {b, 4}}] će dati -a b + 4.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute