NajkraćaPutanja naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
NajkraćaPutanja[ <lista dužina>, <početna točka>, <krajnja točka>, <faktor uključivanja - logička vrijednost> ]
Nalazi najkraću udaljenost između početne i krajnje točke grafa zadanog listom dužina. Ako je "faktor uključivanja - logička vrijednost" jednak false, težinska vrijednost za svaki brid bi trebala biti 1 (t.j. tražimo stazu s najmanjim brojem bridova), inače je jednaka duljini odgovarajuće dužine (tada tražimo geometrijski najkraću stazu).
Primjer:
Neka su zadane točke A=(-2, 5), B=(-1, 5), C=(1, 4), D=(3, 3), E=(-2, 4), F=(0, 0), i dužine a=Dužina[A, B], b=Dužina[B, C], c=Dužina[C, D], d=Dužina[A, F], e= Dužina[A, E], f=Dužina[F, C], g=Dužina[F, D], te lista dužina lista1={g, d, a, b, c, f, e} . Naredba NajkraćaPutanja[lista1, D, E, true] daje pomoćni objekt lokus1 kao crtu koja povezuje redom točkeC, D, B, A, E, dok naredba NajkraćaPutanja[lista1, D, E, false] daje pomoćni objekt lokus2 koji povezuje točke D, F, A, E. Duljina[lokus1] daje vrijednost 5 jer je uključeno 5 vrhova, odnosno Duljina[lokus2] daje broj 4 jer je uključeno 4 vrha. Želimo li vidjeti duljinu lokusa treba koristiti naredbu Opseg.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute