NajmanjeRazgranatoStablo naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
NajmanjeRazgranatoStablo[ <lista točaka> ]
Daje najmanje razgranato stablo iz potpunog grafa koje spaja zadane vrhove pri čemu je težinska vrijednost brida (u,v) jednaka Euklidskoj udaljenosti između u i v. Izlazni objekt je lokus.
Primjer:
Neka su zadane točke A=(-2, 1), B=(1, 3), C=(1, 1), D=(3, 1), E=(4, -2), F=(1, -2), G=(2, -1), H=(-1, 1). Naredba NajmanjeRazgranatoStablo[A, B, C, D, E, F, G, H] daje pomoćni objekt lokus1 koji ima 7 grana, pa će naredba Duljina[lokus1] dati vrijednost 14.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute