Jedinstveni naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Jedinstveni[ <lista> ]
Daje listu elemenata iz zadane liste u rastućem poretku, pri čemu su elementi koji se više puta ponavljaju uključeni samo jednom. Funkcionira i za liste brojeva i za liste tekstova. Pogledajte još i naredbu Frekvencija.
Primjer:
  • Jedinstveni[{1, 2, 4, 1, 4}] daje {1, 2, 4}.
  • Jedinstveni[{"a", "b", "Zdravo", "Zdravo"}] daje { "Zdravo", "a", "b"}.

CAS prikaz

Jedinstveni[ <lista> ]
Daje listu u kojoj se elementi početne liste pojavljuju jedanput.
Primjer:
Jedinstveni[{1, x, x, 1, a}] daje {1, x, a}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute