Element naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Element[ <lista>, <pozicija elementa n> ]
Daje n-ti element zadane liste.
Primjer:
Element[{1, 3, 2}, 2] daje 3, drugi element iz {1, 3, 2}.
Element[ <matrica>, <redak>, <stupac> ]
Daje element matrice iz zadanog retka i stupca.
Primjer:
Element[{{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3] daje -2, treći element drugoga retka matrice \begin{pmatrix}1&3&2\\0&3&-2\end{pmatrix}.
Element[ <lista L>, <indeks1>, <indeks2>, ... ]
Pedviđena lista L je n-dimenzionalna lista, pa se može specificirati do n indeksa kako bi se dobio element (ili lista elemenata) sa zadanim koordinatama.
Primjer:
Neka je L={{{1, 2}, {3, 4}}, {{5, 6}, {7, 8}}}. Tada naredba Element[L, 1, 2, 1] daje 3, a Element[L, 2, 2] daje {7, 8}.
Napomena: Kako bi ova naredba imala smisla, liste ili matirce moraju sadržavati samo objekte istoga tipa (npr., samo brojeve ili samo točke).

CAS prikaz

Element[ <lista>, <pozicija elementa> ]
Daje n-ti element zadane liste.
Primjer:
Element[{a, b, c}, 2] daje b, drugi element iz {a, b, c}.
Element[ <matrica>, <redak>, <stupac> ]
Daje element matrice iz zadanog retka i stupca.
Primjer:
Element[{{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3] daje f, treći element drugoga retka matrice\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}.
Napomena:
Pogledajte još i naredbe Početni, Posljednji i SlučajniElement.

Comments

Priručnik:Element naredba

bs:Element Naredba ca:Element Comandament cs:Příkaz Prvek de:Element (Befehl) en:Element Command es:Comando Elemento et:Element käsk fa:Element دستور fr:Commande Elément is:Stak Skipun it:Comando Elemento kk:Элемент команадсы ko:원소 명령 lt:Elementas komanda mk:Елемент Наредба pl:Element Polecenie sk:Prvok príkaz sl:Element ukaz tr:Öğe Komut zh:Element 指令

© 2020 International GeoGebra Institute