SubstitúeLista (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Expresión>, <Variable1>, <Lista1>, <Variable2>, <Lista2>, ...]
© 2023 International GeoGebra Institute