Elemento (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Lista>, <Posición do elemento> ]
[ <Matriz>, <Fila>, <Columna> ]
[ <Lista>, <Índice1>, <Índice2>, ... ]


Xanela CAS

[ <Lista>, <Posición do elemento> ]
[ <Matriz>, <Fila>, <Columna> ]
© 2020 International GeoGebra Institute