Önceden tanımlı fonksiyonlar ve işlemler

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin

Giriş Çubuğunu kullanarak sayılar, koordinatlar ve denklemler oluşturmak için aynı zamanda aşağıdaki önceden tanımlı fonksiyonlar ve işlemleri de kullanabilirsiniz. Mantık operatörleri ve fonksiyonları, Mantık Değerleri hakkındaki makalede listelenmektedir.

Not: Önceden tanımlı fonksiyonlar parantezler kullanılarak girilmelidir. Fonksiyon adı ve parantezler arasında boşluk bırakmamalısınız.


İşlem / Fonksiyon Girdi
ℯ (Euler sayısı) Alt + e
ί (Sanal birim) Alt + i
π Alt + p veya pi
° (Derece sembolü) Alt + o veya deg
Toplama +
Çıkarma -
Çarpma * veya Boşluk tuşu
Skalar çarpma * veya Boşluk tuşu
Vektörel çarpma(bakın Noktalar ve Vektörler)
Bölme /
Üs alma ^ veya üst indis (x^2 veya x2)
Faktöriyel !
Parantezler ( )
x-koordinatı x( )
y-koordinatı y( )
z-koordinatı z( )
Argüman (3D noktalar / vektörler için de çalışır) arg( )
Eşlenik conjugate( )
Gerçel real( )
Sanal imaginary( )
Mutlak değer abs( )
Altitude angle (for 3D points / vectors) alt( )
İşaret sgn( ) veya sign()
Küçük veya eşit en büyük tamsayı floor( )
Büyük veya eşit en küçük tamsayı ceil( )
Yuvarla round(x) veya round(x, y)
Kare kök sqrt( )
Küp kök cbrt( )
x'in n. dereceden kökü nroot(x, n)
0 ve 1 arasında rastgele sayı random( )
Üstel fonksiyon exp( ) veya ℯx
Logaritma (doğal, e tabanında) ln( )
2 tabanında logaritma log₂() veya ld( )
10 tabanında logaritma log₁₀( ) veya log( ) veya lg( )
x in b tabanında logaritması log(b, x )
Kosinüs cos( )
Sinüs sin( )
Tanjant tan( )
Sekant sec()
Kosekant csc() veya cosec()
Kotanjant cot() veya cotan()
Ark kosinüs (cevap radyan cinsinden) acos( ) veya arccos( )
Ark kosinüs (cevap derece cinsinden) acosd( )
Ark sinüs (cevap radyan cinsinden) asin( ) or arcsin( )
Ark sinüs (cevap derece cinsinden) asind( )
Ark tanjant (cevap radyan cinsinden, -π/2 ve π/2 arasında) atan( ) veya arctan( )
Ark tanjant (cevap derece cinsinden, -90° ve 90° arasında) atand( )
Ark tanjant (cevap radyan cinsinden, -π ve π arasında) atan2(y, x)
Ark tanjant (cevap derece cinsinden, -180° ve 180° arasında) atan2d(y, x)
Hiperbolik kosinüs cosh( )
Hiperbolik sinüs sinh( )
Hiperbolik tanjant tanh( )
Hiperbolik sekant sech( )
Hiperbolik kosekant csch( )
Hiperbolik kotanjant coth( ) veya cotanh()
Tershiperbolik kosinüs acosh( ) veya arccosh( )
Tershiperbolik sinüs asinh( ) veya arcsinh( )
Tershiperbolik tanjant atanh( ) veya arctanh( )
Beta fonksiyonu Β(a, b) beta(a, b)
Tam olmayan beta fonksiyonu Β(x;a, b) beta(a, b, x)
Tam olmayan düzenlenmiş beta fonksiyonu I(x; a, b) betaRegularized(a, b, x)
Gama fonksiyonu Γ(x) gamma( x)
(Lower) tam olmayan gama fonksiyonu γ(a, x) gamma(a, x)
(Lower) tam olmayan düzenlenmiş gama fonksiyonu P(a,x) = γ(a, x) / Γ(a) gammaRegularized(a, x)
Gauss Hata Fonksiyonu erf(x)
Digama fonksiyonu psi(x)
Poligama fonksiyonu, Gama fonksiyonu, gamma(x)'in doğal logaritmasının (m+1). türevidir (m=0,1) polygamma(m, x)
Sinüs İntegral fonksiyonu sinIntegral(x)
Kosinüs İntegral fonksiyonu cosIntegral(x)
Üstel İntegral fonksiyonu expIntegral(x)
Riemann-Zeta fonksiyonu ζ(x) zeta(x)
Lambert W fonksiyonu LambertW(x, branch) LambertW(x, 0), LambertW(x, -1)
Not: x, y, z operatörleri bir doğrunun karşılık gelen katsayılarını elde etmek için kullanılabilir.
© 2021 International GeoGebra Institute