Rotiraj naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Rotiraj[ <objekat>, <ugao> ]
Rotiraj[ <objekat>, <ugao>, <tačka> ]
© 2020 International GeoGebra Institute