Elipsa alat

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.

Comments

Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Označite ili kreirajte dve tačke - fokuse elipse. Zatim, specificirajte treću tačku koja pripada elipsi.
Napomena: Takođe, pogledati Elipsa naredba.
.
© 2022 International GeoGebra Institute