Element ukaz

Iz GeoGebra Manual
Skoči na: navigacija, iskanje
Element[ <seznam>, <število> ]
vrne n-ti element iz seznama.
Primer:
Element[{1, 3, 2}, 2] vrne 3, torej drugi element seznama {1, 3, 2}.
Element[ <matrika>, <vrstica>, <stolpec> ]
Vrne element matrike v podani vrstici in podanem stolpcu matrike.
Primer:
Element[{{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3] vrne -2, tretji element v drugi vrstici matrike \begin{pmatrix}1&3&2\\0&3&-2\end{pmatrix}.
Element[ <seznam>, <indeks1>, <indeks2>, ...]
seznam je n- razsežni seznam števil, iz katerega lahko izberemo do n elementov iz seznama, izbranih z ustreznimi koordinatami.
Primer:
Dana je matrika L={{{1, 2}, {3, 4}}, {{5, 6}, {7, 8}}}. Tedaj Element[L, 1, 2, 1] vrne 3, Element[L, 2, 2] pa {7, 8}.
Opomba: Da bi ta ukaz deloval, mora matrika vsebovati elemente iste vrste (na primer le števila, ali le točke)

Sintaksa za CAS (simbolno računanje)

Element[ <seznam>, <število> ]
vrne n' - ti' element seznama.
Primer:
Element[{a, b, c}, 2] vrne b, drugi element seznama {a, b, c}.
Element[ <matrika>, <vrstica>, <stolpec> ]
Vrne element matrike, ki je na mesti (vrstica, stolpec) v matriki.
Primer:
Element[{{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3] vrne f, tretji element druge vrstice v matriki \begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}.CAS pogled

Element[ <seznam>, <mesto elementa> ]
Element[ <matrika>, <stolpec>, <vrstica> ]
Element[ <seznam>, <indeks 1>, <indeks 2>, ...]
© 2020 International GeoGebra Institute