CLøs Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


Denne kommandoen er bare tilgjengelig i CAS-delen.


CLøs[ <Likning> ]
Løser likningen med hensyn på hovedvariabelen og gir en liste med alle løsningene. Kommandoen tillater komplekse løsninger.
Eksempel:
CLøs[x^2 = -1] gir {x = ί, x = -ί}, som er de komplekse løsningene til x2 = -1.
CLøs[ <Likning>, <Vaiabel> ]
Løser likningen for den gitte variabelen og gir en liste med alle løsningene. Kommandoen tillater komplekse løsninger.
Eksempel:
CLøs[a^2 = -1, a] gir {a = ί, a = -ί}, som er de komplekse løsningene til a2 = -1.
CLøys[ <Liste med likninger>, <Liste med variabler> ]
Løser likningssettet for settet av ukjente variabler og gir en liste med alle løsningene. Kommandoen tillater komplekse løsninger.
Eksempel:
CLøs[{y^2 = x - 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}] gir {{x = 1 + 2 ί, y = 1 + ί}, {x = 1 - 2 ί, y = 1 - ί}}, som er de komplekse løsningene til y2 = x og x = 2 * y - 1.
Merk:
  • I CAS-delen må den imaginære enheten ί benyttes. For å skrive ί trykker du ALT + i.
  • Se også kommandoene Cløsninger, Løs og Løsninger.

Comments

Manual:CLøs Kommandoes:Comando ResoluciónC

en:CSolve Command nn:CLøys Kommando

© 2021 International GeoGebra Institute