Translation:Slovenian

From GeoGebra Manual
Revision as of 16:53, 24 June 2010 by Support (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Slovenski prevod


Stane translator.jpg

Stanislav Šenveter
Gimnazija Ptuj
Slovenski uporabniški vmesnik

programa GeoGebra
Uporabniški priročnik ver. 3.0
Oskar Jericijo

Jernej Regvat

© 2022 International GeoGebra Institute